Akreditované vzdělávání pracovníků NNO

Plný název projektu:

Krajinská - místo nových možností, Akreditované vzdělávání pracovníků NNO působících v oblasti neformálního vzdělávání

 

Stručný obsah projektu:

Projekt navazuje na naše předchozí aktivity postupného budování vzdělávacího centra se zaměřením na vzdělávání pracovníků organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání, výchovy a volného času dětí a mládeže.

Prostřednictvím vytvoření 4 vzdělávacích kurzů usilujeme o rozšíření regionální nabídky vzdělávání, čímž chceme rozšířit možnosti dobrovolníků i zaměstnanců organizací se kvalitně připravit pro jejich práci s dětmi a mládeží, případně se odborně připravit pro vytváření a zajišťování odpovídajících podmínek svým kolegům pro tuto práci.

V rámci projektu vzniknou vzdělávací materiály pro frekventanty i lektory. Lektorské týmy sestavíme z odborníků s odpovídající praxí ve svých oborech. Pro dva kurzy budou získány akreditace MŠMT. Pro kurz Zdravotník zotavovacích akcí budou pořízeny kvalitní figuríny pro nácvik resuscitace.

  • kurz "Zdravotník zotavovacích akcí"
  • akreditovaný kurz "Hlavní vedoucí dětských táborů"
  • akreditovaný kurz "Účetnictví NNO"
  • kurz "Projektové řízení"

První nabídku účasti na kurzech předpokládáme v závislosti na průběhu realizace projektu u prvních dvou kurzů již na jaře 2010.

 

Realizátor:

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko VAVÉHA České Budějovice
Ledenická 61
370 06 České Budějovice
IČ 450 18 430

 

Manažer projektu:

Ing. Zdeněk Šmajcl
mail: zdenek.smajcl@krajinska.cz
mob: 777 349 876

 

Asistentka manažera projektu:

Anna Sattranová
mail: anna.sattranova@vaveha.cz
mob: 777 675 990

 

Partneři:

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Senovážné náměstí 24
110 00 Praha 1
IČ 00409430
http://www.skaut.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Jihočeský kraj
Stromovka 3
370 01 České Budějovice
IČ 70912386
http://www.junak-jihocesky.cz

 

Doba realizace:

1.3.2009 - 28.2.2011

 

Rozpočtové náklady projektu:

1 153 917,50 Kč

 

Zdroje financování projektu:

Ze strukturálních fondů (Evropský sociální fond): 980 829,88 Kč
Ze státního rozpočtu (MŠMT): 173 087,62 Kč

 

Projekt je financován v rámci:

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacícmi potřebami
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/01.0015