Projektové řízení

Základní informace o kurzu

Kurz je koncipován jako nástroj rozšíření kompetencí začínajících i stávajících dobrovolníků a pracovníků NNO pro přípravu, řízení a vyhodnocování drobných projektů typu velká prezentační akce, několikadenní akce, zahraniční expedice apod.

Kurz není akreditovaný žádnou institucí ČR.

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozšířit znalosti a poskytnout možnost nácviku základních dovedností v oblasti plánování, přípravy, řízení a vyhodnocení projektů malého rozsahu. Kurz postihne tři základní oblasti metodiku plánování a hodnocení, ekonomiku projektu a propagaci projektu.

 

Kurz je určen zejména pro (mladé) lidi, kteří nemají žádné nebo jen dosud jen malé zkušenosti s projekty, pořádáním akcí apod.

 

Kurz si neklade za cíl vzdělávat a prohlubovat znalosti a dovednosti zkušených organizátorů. Není kurzem pro pokročilé.


Organizace kurzu

Kurz je členěn do dvou víkendových částí organizovaný do dvou tematických okruhů souvisejících s drobnými projekty. První víkend je věnován problematice plánování a rozpočtování. Druhý pak propagaci, PR a komunikaci.


Plánovaná časová dotace je 27 hodin s tím, že členění výukového času je do bloků v délce trvání 90 minut. Do časové dotace nejsou započítány doplňkové programy.


Kurz bude poskytovat jak teoretické informace, tak na modelových situacích praktický nácvik. S ohledem na omezenou časovou dotaci kurzu nelze očekávat, že účastníci stihnou plně ovládnout a zautomatizovat používání nástrojů a postupů, s nimiž budou seznámeni, proto se bude rovněž očekávat i „samostatná práce" účastníků, ke které je budeme motivovat požadavkem na zapojení do nějakého drobného projektu v časovém horizontu do roku od absolvování vzdělávacích víkendů.

 

Podmínky absolvování kurzu (získání osvědčení)

  • účast na obou víkendových částech kurzu
  • aktivní zapojení se do přípravy a realizace drobného projektu v časovém horizontu do jednoho roku od účasti na kurzu a zpracování a odevzdání závěrečného vyhodnocení projektu