Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2014

Termíny a místa konání

  • 7. - 9. 3. 2014 - Krajinská 384/40a, České Budějovice
  • 21. - 23. 3. 2014 - Švýcarský dům v Údolí u Nových Hradů
  • 4. - 6. 4. 2014 - Krajinská 384/40a, České Budějovice
  • opravný termín zkoušek 12. - 13. 4. 2014 - Krajinská 384/40a, České Budějovice


Cena kurzu

  • pro členy Junáka 750,- Kč / kurz (dotovaná cena)
  • pro ostatní zájemce 1 700,- Kč / kurz

Cena je za celý kurz a není dále dělitelná. Cena zahrnuje stravování pouze na druhé víkendové části.

 

V případě zrušení Vaší účasti na kurzu po zaplacení účastnického poplatku vracíme zaslaný poplatek pouze v případě velice závažných důvodů a vyhrazujeme si právo Vám účtovat stornopoplatek ve výši 300,- Kč. Nejedná-li se o závažné důvody, poplatek se nevrací.

 

Kapacita kurzu

  • Dne 22.11.2013 bylo pro naplnění kapacity kurzu ukončeno přijímání přihlášek. Pokud dojde k uvolnění míst, bude přihláška opět vyvěšena po 20.1.2014.
  • 24 účastníků
  • Do 20.11.2013 budou přednostně přijímáni ti, kterým bude 5.4.2014 18 let a více.


Přihlášení na kurz

Po vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře níže obdržíte na vámi vyplněnou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí přihlášky. Neobdržíte-li tento e-mail je možné, že jste chybně vyplnili vaši e-mailovou adresu.

 

Přihláška je dále zpracována tajemníkem kurzu a po potvrzení Vaší účasti o tom budete opět informováni e-mailem: Přílohou tohoto druhého e-mailu bude vyplněná přihláška (dokument v PDF), kterou je potřeba vytisknout a podepsanou přivézt na první víkend kurzu.

 

Zároveň je potřeba nejpozději do 15.1.2014 uhradit účastnický poplatek uhradit účastnický poplatek na bankovní účet číslo 2600113200 / 2010 pod variabilním symbolem, který bude tvořit Vaše datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Pokud neuhradíte účastnický poplatek včas, ztrácíte právo účasti na kurzu a Vaše místo bude nabídnuto některému z náhradníků.

 

Na Vaši e-mailovou adresu po přihlášení a uhrazení poplatku jako třetí zprávu obdržíte kódy pro přístup k interní části webu s informacemi a materiály pro účastníky kurzu.